Únor 2016

Jak správně volit marketingový mix

16. února 2016 v 14:41

Jak správně volit marketingový mix


Marketing je dynamický, rychle se měnící obor, a jako k takovému bychom měli přistupovat. To, co platilo ve 40. nebo v 60. letech minulého století, může být dnes překonané. Marketingový mix je pouze taktický nástroj a je třeba ho doplnit také vhodnou strategii. Do té patří hlubší poznání zákazníků, jejich rozdělení do skupin. Pak musí firma zjistit, jak se k těmto zákazníkům dostat a jak je zaujmout, způsob komunikace. Firmy, které mají náskok před ostatními, nepoužívají marketingový mix stereotypně, jak se někdy děje, ale jsou kreativní a inovativní.

Definice marketingového mixu

Philip Kotler a Gary Armstrong ve své učebnici Marketing (Grada Publishing 2004) na straně 105 uvádějí následující definici marketingového mixu: "Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu."

Klasický model 4P z konce 40. let 20. století

Jeden ze zakladatelů moderního marketingu profesor James Culliton přirovnal marketéra ke kreativnímu umělci, který míchá různé složky a hledá nové cesty. Philip Kotler na základech svých předchůdců vytvořil známý model 4P:
Product - to, co se prodává
Price - cena, za niž se produkt nabízí
Promotion - propagace, snaží se přesvědčit zákazníka ke koupi
Place - doprava a místo, kde je produkt prodáván

Marketingový mix 4C

Philip Kotler definoval také marketingový mix z hlediska zákazníka, který se nazývá 4C:
Customer Value (užitná hodnota pro zákazníka)
Cost to the Customer (cenový náklad kupujícího)
Convenience (doslovně pohodlí, jinak spíše dostupnost)
Communication (komunikace)

Firmy orientované na zákazníky dodávají nejen produkt, ale také emoce, pečují o svého zákazníka, snaží se mu dodat ještě něco navíc, vytvářejí s ním přátelský interaktivní vztah tak, aby už nechtěl využít služeb jiných firem.