Duben 2015

Radost, nebo strach - co tvoří značku zaměstnavatele

30. dubna 2015 v 13:16
Značku zaměstnavatele buduje každá firma, ne všechny jsou si toho vědomy, některým je jedno, jaký dojem a představy jako zaměstnavatel vyvolávají. Firem, které si uvědomují, že spokojenost a loajalita zaměstnanců je stejně důležitá jako logo, drahá reklama v televizi, designově zajímavý obal výrobku, moderní internetové stránky, naštěstí u nás pomalu přibývá. Společnosti budující značku zaměstnavatele poznáme velmi snadno.

Radost z práce

Když vstoupíte do takové firmy, tak třeba kolem vás proběhne nějaký pes, možná uslyšíte dětské žvatlání v herně, ale určitě se vás hned někdo s úsměvem ujme, než se dostanete k tomu správnému člověku, s nímž budete jednat. Mezitím se dozvíte, že jsou zde zaměstnané matky s malými dětmi, které mají veškerou podporu (hlídání dětí, možnost home office, zkrácený úvazek), studenti na stáži nebo brigádě získávající praxi, lidé nad 50 let, nadšení, že získali slušnou práci v přátelském kolektivu. Mají tady tělocvičnu, kde zahajují cvičením pracovní den. Občas si spolu posedí nebo zařádí na nějaké akci. Všichni jsou spokojeni a snaží se odvádět co nejlepší práci, aby si místo udrželi.

Budování značky zaměstnavatele

Na tom, jak se firma chová k zaměstnancům, závisí ve značné míře její jméno na trhu práce. Personální marketing je stejně důležitý jako ten obchodní, funguje na stejných principech a dělá ho většina firem. Budování značky zaměstnavatele (Employer Branding) je záležitost náročnější, sofistikovanější. Zaměstnavateli jde o to, aby se zaměstnanci ztotožnili s vizí, hodnotami a posláním firmy, aby věděli, co se od nich očekává, co je náplní práce a jejím smyslem a také co za to získají (nejde jen o finanční ohodnocení, může to být spousta dalších věcí, třeba i hrdost na to, že je pracovník součástí skvělé společnosti).

Reklama a realita

K budování značky zaměstnavatele se používají stejné nástroje jako při budování obchodní značky. Při náboru pracovníků se používá inzerce, u níž je důležitá i vizuální stránka - logo, styl písma a další prvky firemní identity. Image značky pak vytvářejí zkušenosti uchazečů a zaměstnanců současných i bývalých, dnes se informace šíří rychlostí blesku pomocí internetu a sociálních sítí. Chování vedení k podřízeným by mělo být v souladu s tím, jak se firma oficiálně prezentuje na veřejnosti. Pokud v reklamních sloganech vyslovuje lásku k Česku, přitom výrobky pocházejí ze všech možných jiných zemí a zaměstnanci jsou vystresované uzlíčky nervů, které nemají ani po pracovní době klid a jistotu, že jim šéf nezavolá a nebude je urážet vulgárními výrazy nejhrubšího ražení, tak zájem pracovat v takové firmě bude pocházet jen z nejvyššího zoufalství.