Červenec 2011

Úvod do televizního trhu.

27. července 2011 v 12:48 | guru
Pro získání základního přehledu do oblasti reklamy, marketingu a médií je třeba si ujasnit základní dělení branže. Ta naše se dá nejlépe dělit na základě různých media-typů tedy typů médií. V rámci základního rozdělení rozlišujeme tato média: televizi, tisk, internet (v rámci čehož jsou i mobilní platformy), rádio, outdoor (indoor) a kina. Základní přehled je možné získat i na serveru MediaGuru zde http://www.mediaguru.cz/typy-medii/.

Každý mediatyp je zvláštní způsobem, jakým jej uživatelé konzumují (viz konzumace médií) a způsobem, jakým se na něm plánuje a nakupuje reklama. Např. v oblasti televize se reklama nakupuje na základě tzv. GRP´s přičemž např. na internetu lze nakupovat za tisíc zobrazení nebo lze nakupovat přímo prokliky.

Další důležitý parametr je doba, s jakým předstihem je třeba kampaně plánovat. Např. kampaně televizní se plánují s předstihem minimálně jednoho měsíce. Naproti tomu např. internetové lze naplánovat s předstihem pár dní. Vše se odvíjí od technických parametrů a procesů, které je třeba během plánování splnit. O konkrétních technikách plánování je možné si přičíst v sekci mediální plánování přímo na MG.

Úvodní slovník 2 (A-M)

27. července 2011 v 12:39 | guru
Zde jsou pojmy z marketingu, médií a reklmy od A do M.


Úvodní slovník

27. července 2011 v 12:37 | guru
Jelikož jsou pro každý obor důležité pojmy (aby si lidé vůbec ve všech těch specializovaných termínech rozumněli) a nejinak je tomu v oblasti reklamy, marketingu a médií - přikládám zde úvodní slovník Mediagura, aby měli čtenáři možnost najít si, čemu nebudou rozumět.

Slovníkové pojmy M až Z. Pro